PREUS ORIENTATIUS

Cap de setmana desde : 900 €

Una setmana desde: 2.430 €

** El preu no inclou la taxa turística que és 1,10€ per persona i nit (només adults)

Servei de llençols i tovalloles inclòs en el preu.

Consultar preus per caps de setmana especials i festius.

 

NORMATIVA DE L’ALLOTJAMENT

L’ocupació temporal de l’allotjament turístic contractat dóna dret, a la utilització de les seves dependències i accessoris, a la utilització del parament de la llar expressament destinat a l’ús dels hostes.

El client/usuari de l’allotjament es compromet a lliurar en idèntiques condicions el que rep, tant l’habitatge turístic com el seu mobiliari i parament, essent de la seva responsabilitat la reposició de les pèrdues, danys o deteriorament que li siguin imputables.Així mateix, el client es fa responsable dels objectes o béns personals que dipositi a l’allotjament durant la seva estada, i per tant la propietat no se’n fa responsable de la seva pèrdua, desaparició o robatori.

No està permès l’allotjament i accés a la masia a un nombre de persones major a la capacitat establerta en el contracte de lloguer. Si el número de persones acordat en el document de reserva augmenta, el preu de la reserva també es veurà incrementat.

Les següents normes i condicions s’hauran de respectar. En cas contrari, la propietat es reserva el dret de cancel•lar d’immediat la reserva o estada a la casa, i a la conseqüent desocupació immediata, sense retorn de l’import monetari.

El preu total del lloguer turístic de l’allotjament s’obliga a pagar de la següent forma:

a) Paga i senyal: la reserva no serà efectiva fins que el client hagi efectuat el pagament d’un 30% del preu total de l’estada, que comportarà alhora l’acceptació de les presents condicions de contractació.

b) Resta de pagament de l’estada es farà per transferència bancària 7 dies abans de l’entrada a la masia. Caldrà fer efectiu l’import corresponent a la taxa turística.

c) Fiança: S’abonarà una quantitat de 250 € en concepte de fiança com a resposta a possibles deterioraments del mobiliari i/o utensilis, instal•lacions, i equipaments de la casa, neteja o bé que falti alguna de les peces de roba (llençols, mantes, tovalloles) o dels electrodomèstics de la casa. L’import d’aquesta fiança serà retornada 48 h després del dia de sortida un cop s’hagi comprovat que no hi ha ni danys ni desperfectes. En el cas que el propietari detecti qualsevol desperfecte, mal estat, incompliment normativa,.. es farà la corresponent valoració i es descomptarà de la fiança. En cas de que l’import dels desperfectes, penalitzacions o indemnitzacions fos superior a la fiança el client s’obliga a abonar la diferència.

El dia de la sortida ha de deixar-se amb les mateixes condicions d’ordre i neteja que s’ha trobat la masia, en cas de no ser així s’aplicarà un recàrrec.

d) Condicions d’anul•lació de la reserva: En cas d’anul•lació de la reserva caldrà comunicar-ho al titular de l’allotjament de forma fefaent.

    • Anul•lació amb 15 dies o més abans de la data d’arribada la paga i senyal no és reemborsable es quedarà en dipòsit per una propera reserva amb una validesa de 6 mesos.
    • Anul•lació 7 dies abans de la data d’arribada , si és per un motiu justificat de causa de força major, la paga i senyal serà guardada durant un periode de 6 mesos a partir de la cancel.lació per una nova reserva. Si no hi ha cap motiu justificat pèrdua total de la paga i senyal.

En el moment de l’entrada el client signarà el contracte de lloguer, pagarà la fiança obligatòria i farà efectiu la resta de l’import del total de l’estada i de la taxa turística tal i com s’ha especificat anteriorment.

 

En l’arribada cal realitzar la identificació de totes les persones usuàries per mitjà d’un document que acrediti suficientment la seva identitat (DNI). El document serà retornat immediatament. L’establiment ha de portar el registre de les persones usuàries allotjades i ha de remetre als Mossos d’Esquadra la informació relativa a l’estada de les persones que s’hi allotgen, d’acord amb la normativa de seguretat ciutadana aplicable a tots els establiments turístics.

 

L’entrada a la masia el dia d’arribada és a partir de les 16:00h fins a les 21:00h i el dia de sortida ha de fer-se abans de les 12:00h. S’han de concretar les hores amb el propietari.

 

L’establiment ha adoptat mesures COVID que modifiquen la forma de pagament i la identificació de les persones el dia de l’arribada per tal d’evitar el màxim contacte.

 

A tenir en compte:

  • L’habitatge es lloga sencer per un mínim de 6 i un màxim de 10 persones.
  • Estada mínima dues nits.
  • No s’accepten animals de companyia
  • Està totalment prohibit fumar a l’interior de tot l’establiment..
  • L’habitatge no es lloga per fer festes.